Aktualności

27 października 2020

Zielona Góra

Czas na kolejną naprawę…

Pękanie ścian a także destabilizacja budynków oraz ich bryły wraz z przemieszczeniem to problem który dotyczy nie tylko zabytkowych budowli. Bardzo często zjawisko to dotyka nowych obiektów.

Jeśli borykacie się Państwo z powyższym problemem proponujemy bezpłatną konsultację. Każda usterka wymaga indywidualnego podejścia do naprawy.
Przyczynami problemów statycznych np. pęknięć skośnych, pionowych czy poziomych mogą być m.in.:
  • wymiana dachu (w starych budynkach najczęściej spowodowane brakiem wieńca),
  • wzmożony ruch drogowy,
  • złe odprowadzenie wód opadowych,
  • brak rynien na budynku lub ich uszkodzenie,
  • zmiana poziomu wód gruntowych np. spowodowana suszą,
  • błędy w sztuce budowlanej np. brak fundamentów.
Pęknięcia są zjawiskiem pogłębiającym się. Ich zaklejanie nie przyczyni się do zaprzestania procesu pękania. Z upływem czasu pęknięcie powiększy się i ponownie będzie widoczne. Właściwe zabezpieczenie obiektu pozwoli zachować jego przeznaczenie i przydatność. Dlatego tak ważne jest znalezienie przyczyny tego zjawiska, usunięcie jej a także naprawa istniejących pęknięć poprzez zastosowanie technologii kotew lub ściągów śrubowych czy wzmocnienia fundamentów.
Zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie szkolenia dla biura projektowego, które obecnie zajmuje się różnymi nieruchomościami.
Naprawa pęknięć ścian zostanie dokonana produktami firmy SureCPS Group przy wykorzystaniu technologii Brutt Saver tj. prętów ze stali nierdzewnej. Technologia ta jest tak mało inwazyjna, że z sukcesem jest stosowana nawet w budynkach zabytkowych.
Dziękujemy Projektantom, którzy do swojej pracy podchodzą kompleksowo. Natrafiając na zjawisko pękania ścian nie traktują tej kwestii jako wyłącznie estetycznego mankamentu elewacji – ale szukają przyczyn ich powstania.
Na poniższych zdjęciach prezentujemy różne rodzaje pęknięć na które napotkaliśmy podczas pracy.
Aktualności , ,