Aktualności

10 stycznia 2021

Galeria

Ankrowanie

Ząbkowice Śląskie – szycie sklepienia

Kolejny etap kompleksowego remontu oraz przebudowy pałacyku  Pücklera z XIX wieku.

Remont domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Żydowskim w Legnicy

Wykonanie odwodnienia – izolacji pionowej w Klasztorze Złotoryja

Ankrowanie metodą tradycyjną (ściągi)

Ankrowanie wieży Kościoła w Ścinawie

Wymiana posadzki przemysłowej

Realizacja osuszania ścian XV wiecznego Kościoła, kolejnym etapem będzie wymiana tynków w systemie WTA .

Niszczejący pałacyk Pücklera z XIX wieku przechodzi właśnie kompleksowy remont oraz przebudowę .

Na tym etapie nasza firma wykonała podwójne przeszycie klatki schodowej w systemie Brutt Saver StatiWall – zastosowanie pręta 7TC – 300 mb. Projektowana ilość wzmocnień- naprawy pękniętych ścian w systemie StatiWall Brutt Saver przekroczy ponad 2356 mb.

Stabilizacja filarów wraz z szyciem obwodowym w systemie StatiWall Brutt Saver

Stabilizacja którą wykonaliśmy jest jednym z etapów naprawy nawy bocznej w zabytkowym kościele pochodzącym z XV w . W kolejny etapie będziemy rozbierać zamurowaną przestrzeń pomiędzy filarami, dzięki której odzyskamy nawę boczną i przywrócimy kościół do pierwotnego wyglądu .

Prezentujemy Państwu czyszczenie laserowe zabytkowej Kaplicy z XIII w

Rewitalizacja – Baszta Obronna XV w.

Nasza firma bierze udział w rewitalizacji tego przepięknego zabytkowego budynku. Prace polegały na spięciu obwodowym – wieńca, polegające na zastosowaniu 2 x pręt 7 mm TC o
podwyższonych parametrach na rozciąganie w jednej bruździe – łącznie 366 mb. Wykonanie kotwień w odstępach co 40 cm na przemian, wraz z miejscowymi przeszyciami – 400 mb .

 

Prezentujemy Państwu wymianę posadzki przemysłowej , która jest jednym z kilku etapów całościowej wymiany w Chojnowskim Zakładzie Dolpap .

Prezentowana realizacja przedstawia wymianę mocno wyeksploatowanej posadzki przemysłowej ok 1 000 m2, która była użytkowana od 1960r w dawniejszym zakładzie wyrobów papierniczych -Papiernia Dolpakart.
Kolejnym z kroków była całkowita wymiana podbudowy oraz jej stabilizacja.
Finalnym etapem było wylanie nowej posadzki przemysłowej z betonu B35, z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego – 25kg/1m3 wraz z utwardzeniem powierzchniowym posypką Fotedur 1020 – Fortemix .
Po zatarciu powierzchniowym posadzki został użyty impregnat do betonu Fortecoat 1425-Fortemix. Projektowana grubość posadzki to 30 cm, ponieważ ta część hali będzie miała przeznaczenie produkcyjne.

Niszczejący pałacyk Pücklera z XIX wieku przechodzi właśnie kompleksowy remont oraz przebudowę .

Nasza firma bierze udział w rewitalizacji tego przepięknego zabytkowego budynku . Zakres prac jest bardzo duży , szycie/wzmacnanie ścian wykonamy w systemie StatiWall Brutt Saver, przy zastosowaniu prętów ze stali nierdzewnej 7 TC .

Rewitalizacja muru granicznego przy obiekcie zabytkowym .

Realizacja – czyszczenie cegły za pomocą wiązki lasera .

Przebudowa zabytkowego muru oporowego usytuowanego przy Cerkwi Prawosławnej .

Nasze zadanie polegało na rozebraniu części zawalonego muru i odtworzeniu na solidnych fundamentach wraz z murem oporowym .

Aktualna realizacja w Lubaniu woj. Dolnośląskie.

W prezentowanym filmiku mogą Państwo zaobserwować proces czyszczenia parapetu ceramicznego -szkliwionego .

 

Mieliśmy przyjemność gościć u nowego partnera, który będzie obsługiwał województwo warmińsko-mazurskie w zakresie statycznych napraw budynków.

Nasz przyjazd był połączony z dostawą materiału i szkoleniem w obiekcie podlegającym konserwatorowi zabytków.

W prezentowanym filmiku mogą Państwo zaobserwować proces czyszczenia powierzchni drewnianej.

 

Prezentujemy Państwu długo wyczekiwany własny produkt firmy StatiWall, jakim są pale fundamentowe. Jesteśmy jedynym producentem w Polsce StatiPali – systemu do naprawy fundamentów .

Minął ponad rok zanim nasi konstruktorzy stworzyli idealny produkt, który był testowany w celu uzyskania niezbędnych atestów i certyfikatów. StatiPale zostały zaprojektowane od A do Z .

 

Chojnowski Zakład Dolpap – wymiana posadzki przemysłowej.

Wymiana zniszczonej posadzki przemysłowej ok 900m2, całkowita wymiana podbudowy oraz jej stabilizacja , wylanie nowej posadzki przemysłowej z betonu B35, z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego – 25kg/1m3 betonu oraz z posypką Fotedur 1020 – Fortemix . Projektowana grubość posadzki to 25 cm . Po zatarciu powierzchniowym posadzki został użyty impregnat do betonu Fortecoat 1425-Fortemix.

Realizacja Kościół Gotycki

Nasze zadanie polegało na wykonaniu tynków renowacyjnych w systemie WTA Optolith , pod nadzorem konserwatora zabytków . Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń , według programu konserwatorskiego , który kontynuowany będzie od 03.2022 roku .

Realizacja Pątnów – Pawlikowice

Nasze prace polegały na wykonaniu precyzyjnych odwiertów o długości do 9m w ścianie. W kolejnym etapie zostały wprowadzone w otwory ankry, które mają za zadanie zwieńczyć konstrukcje prezbiterium – dawniej chór kapłański. Wykonane zostało również kotwienie sklepień i szycie w systemie StatiWall.

Realizacja Chojnów – elewacja

Wzmacnianie budynku w systemie StatiWall – Brutt Saver , pręt 8mm

Realizacja Wrocław – zszywanie klatki schodowej

590 mb pręta helikoidalnego 6 mm , zastosowanie zaprawy StatiWall-SI.

Polerowanie betonu

Realizacja w Złotoryi

Zszywanie budynku w systemie StatiWall – Brutt Saver , pręt 10mm

Wymiana dylatacji

Stabilizacja płyt posadzkowych – iniekcja ciśnieniowa oraz wymiana dylatacji

Realizacja Katowice

Szycie wielkiej płyty w systemie StatiWall – Brutt Saver – pręt 7 TC ok 5000 mb – zaprawa jednokomponentowa StatiWall SI

 

Realizacje