Aktualności

27 sierpnia 2020

Wzmacnianie elewacji w stuletnim budynku

Przestawiamy kolejną inwestycje, którą wykonaliśmy dzięki współpracy z inspektorem budowlanym.
Budynek z początku XX wieku po wielu remontach i przeróbkach, które wychodzą w trakcie skuwania tynków.
z zewnątrz wykonaliśmy naprawę pęknięć ( zszywanie ścian ), w celu uzyskania lepszej statyki budynku.
Wykonaliśmy prace związane ze wzmocnieniem ściany stosując system Brutt Saver

Nasze działania obejmowały:

⦁ Wycięcie bruzd o wymiarach 12 mm szerokości i 60 mm głębokości ( 160 mb – 8 mm)
⦁ Odkurzenie bruzd
⦁ Nawilżenie wodą
⦁ Przygotowanie prętów ze stali nierdzewnej 8 mm (o kształcie skręcanym helikoidalnie)
⦁ Wykonanie wieńca – umiejscowienie dwóch prętów w jednej bruździe
⦁ Aplikacja zaprawy (w tym przypadku Zaprawa StatiWall SI – 50 Mpa)
⦁ Umiejscowienie pręta w bruzdę na tyle mocno żeby zaprawa go otuliła
⦁ Wygładzenie zaprawy (fugówka) – dociśnięcie zaprawy i troska o estetyczny wygląd

 

A – wysokość szczeliny (4mm większa od średnicy pręta)

B – głębokość szczeliny (60-70mm nie licząc tynku)

 

 

 

Aktualności , ,