Aktualności

28 stycznia 2022

Realizacja Kościół Gotycki

Kolejna realizacja za nami , mieliśmy przyjemność pracować na przepięknym obiekcie w okolicach Ścinawy. Kościół gotycki, po raz pierwszy wzmiankowany był w źródłach w 1376 r. Jest to budowla orientowana, jednonawowa, z prosto zamkniętym, wydzielonym prezbiterium i kaplicami oraz wieżą od zachodu.  Najważniejsze elementy wyposażenia kościoła: ołtarz główny, późnośredniowieczny tryptyk, z ok. 1520 r.

Nasze zadanie polegało na wykonaniu tynków renowacyjnych w systemie WTA Optolith , pod nadzorem konserwatora zabytków . Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń , według programu konserwatorskiego , który kontynuowany będzie od 03.2022 roku .

Zapraszamy do kontaktu

Więcej informacji:
tel.792033288
tel.790529651

 

 

Aktualności , , ,