Aktualności

19 kwietnia 2022

Przebudowa zabytkowego muru oporowego przy Cerkwi Prawosławnej

Nasze zadanie polegało na rozebraniu części zawalonego muru i odtworzeniu na solidnych fundamentach wraz z murem oporowym .
Jednym z pierwszych etapów było wykopanie fundamentów na głębokości 80 cm , ze zbrojeniem i pozostawienie do wysezonowania na okres około 4 tygodni .
W tym czasie pracowaliśmy nad oczyszczeniem materiałów pozyskanych z rozbiórki , którymi były cegły i otoczaki .
Po ustaleniach z konserwatorem zabytków technologii w jakiej mur ma być wykonany przystąpiliśmy do murowania, tynkowania, wykonania czap i prac porządkowych .
Prace przebiegały sprawnie i bez zastrzeżeń pod stałym nadzorem konserwatora zabytków

Zapraszamy do kontaktu

Więcej informacji:
tel.792033288
tel.790529651

 

Aktualności , , ,