Aktualności

7 października 2020

Obiekt historyczny

Po ustaleniach z Projektantem oraz Konserwatorem Zabytków rozpoczeliśmy iniekcję zapraw PT.
Następnie zaaplikowane zostaną pręty ze stali nierdzewnej z systemu Brutt Saver.
Wzmocnienie elewacji da nam pewność, że cięcie bruzdy pod pręty nie spowoduje obluzowania się bazaltu, cegieł czy piaskowca.
Na elewacji budynku jest wiele ubytków, które zostają wypełnione po przez iniekcję wewnętrzną i zewnętrzną. Aplikacja zewnętrzna zostanie przeprowadzona przy użyciu pistoletu IzoService.
Po wykonaniu wzmocnienia przejdziemy do wyznaczenia i cięcia bruzd. Na tym Obiekcie zastosujemy pręt ze stali nierdzewnej Brutt Saver, zaprawy StatiWall – RS / HS / SI. To właśnie różnorodność zapraw wyróżnia nas na tle konkurencji. Dokumenty ITB Katowice świadczą o przebadaniu produktów SureCPS Group.

 

 

 

Aktualności , , ,