Aktualności

31 sierpnia 2020

Krem iniekcyjny do odcinania wilgoci

StatiWall Iniekt to nowoczesny środek do wykonywania wodoszczelnych przepon poziomych blokujących podciąganie kapilarne wilgoci w murach.

SW Iniekt to skondensowana emulsja wodna silanów i siloksanów w formie kremu. Zawartość składników czynnych ponad 80%. Połączenie w jednym środku silanów i siloksanów gwarantuje bardzo silną penetrację w głąb struktury materiału oraz bardzo mocny efekt hydrofobizacji. Specjalna formuła pozwala na stosowanie w murach o znacznym zawilgoceniu – do 95%.

Konsystencja kremu sprawia, że materiał może być aplikowany w poziome otwory. Doskonale nadaje się do izolacji murów warstwowych, które wystarczy nawiercać tylko z jednej strony. Może być stosowany w murach z dużą ilością kawern lub wypełnieniem z kamienia lub gruzu. Środek nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń w czasie przebywania w nich mieszkańców. Łatwy w aplikacji – nie ma konieczności stosowania pomp ciśnieniowych i uszczelniania okolic otworów. Materiał gotowy do użycia bez konieczności odmierzania i mieszania składników.

Zasada działania preparatu StatiWall Iniekt

Działanie preparatu rozpoczyna się po aplikacji. Ostateczny efekt odcięcia podciągania kapilarnego uzyskuje się po 2-6 tygodniach w zależności od warunków miejscowych. Działanie polega na rozprzestrzenianiu się w porach zawilgoconego materiału murowego i zaprawy murowej cząstek silanów i siloksanów. Związki te rozprzestrzeniając się w strukturze materiału tworzą bardzo mocną barierę hydrofobową uniemożliwiającą podciąganie kapilarne wody.

Technologia

polega na nawiercaniu w spoinie muru otworów prostopadłych do lica muru i wypełnieniu ich kremem iniekcyjnym. Średnica otworów minimum 12 mm. Odległość między otworami maksymalnie 12 cm. Zaleca się usytuowanie otworów na połączeniu spoin poziomych z pionowymi.


Kolejność prac:

1. Zbić tynki w pasie od poziomu gruntu do około 50 cm powyżej śladów wilgoci na ścianach.

2. Na wysokości minimum 15 cm od gruntu ustalić spoinę między cegłami, w której będą wykonywane nawierty. Wiercić otwory o średnicy minimum 12 mm prostopadle do lica muru, poziomo, w jednej linii, w odstępach minimum 120 mm, starając się by trafiały one w połączenia spoiny poziomej i pionowej.

Głębokość nawiertów powinna być o 10-20 mm mniejsza niż grubość muru. W przypadku murów o znacznym zawilgoceniu, murów o niejednorodnym materiale i w innych sytuacjach, kiedy uznaje się to za stosowne, możliwe jest wykonywanie nawiertów w dwóch rzędach z przesunięciem mijankowym otworów.

3. Usunąć kurz z otworów za pomocą odkurzacza z końcówką rurkową.

4. Do otworu włożyć odpowiednią końcówkę iniekcyjną i wypełnić dokładnie otwór kremem iniekcyjnym. Preparat pakowany w kartusze 400 ml jest aplikowany za pomocą pistoletów do mas budowlanych; preparat w wiadrach SL jest aplikowany za pomocą ogólnie dostępnych opryskiwaczy ogrodowych {należy usunąć z nich filtry i końcówki rozpylające). Pozostałe prace: Wykonanie odcięcia podciągania kapilarnego w murze nie powinno być jedyną pracą wykonaną w zakresie naprawy zawilgoconego muru. Pozbawioną tynku ścianę należy pozostawić do wyschnięcia np. na sezon letni lub stosować sprawdzone metody osuszania murów.


Następnie zalecamy wykonanie następujących prac:

  • Wymiana starej fugi na głębokość 1,5 cm
  • Nałożenie szprycu odpornego na rozpuszczone sole
  • Nałożenie tynku renowacyjnego magazynującego sole
  • Nałożenie tynku renowacyjnego hydrofobowego
  • Malowanie dwukrotne farbą silikatową lub zolokrzemianową

Po ustaleniu źródła podciągania kapilarnego warto również usunąć jego przyczyny poprzez np. wykonywanie drenażu budynku, izolacji pionowej fundamentów, wykonanie opasek żwirowych wokół murów.

Preparat StatiWall Iniekt może być stosowany również do izolacji pionowej ścian piwnicznych. W tym przypadku należy opracować siatkę nawiertów tak, by odległość pomiędzy otworami nie była większa niż 120 mm. Minimalna głębokość nawiertów w tym przypadku to 200 mm.

 

 

Aktualności , ,